برنامه ریزی از ارکان مهم پیشرفت است. برای این که مسیر خود را در دوران لیسانس (رشته مکانیک سیالات) به صورت یک نقشه جلو خودم داشته باشم، طرح زیر را در اولین ترم های شروع تحصیل کشیده بودم. تقریباً در نیم ساعت آماده شد. داشتن این طرح، خیلی در اخذ واحدهای درست به من کمک کرد. هر چند از دوره لیسانس من (سال 77) تا الان تغییرات زیادی در واحدها ایجاد شده اما همچنان اغلب درسهای چند ترم ابتدایی یکسان هستند. امیدوارم این تصویر الهام بخش شما باشد، برای من خاطره است.

از ریاضی 1 و فیزیک 1 در حلقه اول (سمت راست) شروع میکنیم و هدفمان رسیدن به حلقه دوم (سمت چپ) است!  درسهایی مهم تر هستند که جایگاه استراتژیک دارند و پیش نیاز درسهای بیشتری هستند و راه را برای رسیدن به اهداف بیشتری باز میکنند. هر درس را مانند یک شهر در نظر بگیرید و یادگیری آن مانند فتح آن شهر…