راهنمای آنلاین اینتل فرترن از شرکت اینتل شامل توضیح بسیاری از دستورات به همراه مثالهای عملی در آدرس زیر در دسترس شماست:

راهنمای آنلاین اینتل فرترن 15

دستور Reshape در فرترن