راهنمای تصویری بسیار ارزشمندی در خصوص  فعال سازی نرم افزار متمتیکا را در صفحه زیر خواهید دید.

آموزش تصویری نصب و فعال سازی Wolfram Mathematica