اسکرام (Scrum) چارچوبی برای توسعه، تحویل و نگهداری محصولات پیچیده مانند نرم‌افزار است. اسکرم یک روش مدیریت و ارتباط برای تولید محصولات پیچیده است.
• سبک وزن است.
• فهم آن ساده است.
• تسلط بر آن دشوار است.
راهنمای اسکرم شامل تعریفِ اسکرام است. این تعریف دربرگیرندهی نقشها، رویدادها، مصنوعاتِ اسکرام به همراه قوانینی است که آنها را به هم گره میزند. کِن شوئِبِر و جِف سادرلند، اسکرام را توسعه دادهاند. راهنمای اسکرام نیز توسط آنها نوشته و تدوین شده است. این راهنما توسط انجمن چابک ایران به فارسی ترجمه شده است و می توانید آن را در آدرس زیر بیابید. متن انگلیسی هم توی همین آدرس هست، پیشنهاد میکنم متن انگلیسی رو بخونید!

http://www.scrumguides.org/download.html

نیازهای اساسی یک اسکرم
    • حتماً برای پایان پروژه ها وقت مشخص تعیین کنید.
    • تیم باید متعهد و با تجربه باشد.
    • استاد اسکرام(Scrum master) باید واقعاً استاد و مسلط باشد!
    • مالک محصول (نامش را خواهان می گذارم!) باید واقعاً بداند چه میخواهد و حتماً خود را مالک محصول بداند!
    • تعریف دقیق وظایف اهمیت بالایی دارد