EPRI012016

مجله EPRI مجله موسسه تحقیقات برق است. این مجله شامل گزارشات و دستاوردهای جدید تحقیقات و توسعه برق، اخبار تکنولوژی و صنعت برق است. برای عضویت در این مجله الکترونیکی تارنمای زیر را دنبال کنید.

http://eprijournal.com/subscribe

همچنین می توانید مجلات را از آرشیو مجله از آدرس زیر دانلود کنید:

http://eprijournal.com/category/archive