نرم افزار رایگان DEEP که برای ارزیابی کارایی و اقتصادی انواع آب شیرین کن در کنار نیروگاه های مختلف و نرم افزار DT-OP برای تحلیل ترمودینامیکی تولید همزمان با انرژی اتمی توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) ایجاد شده و به صورت رایگان از تارنمای زیر قابل دانلود است. حجم این نرم افزار که در واقع یک افزونه اکسل است کمتر از 2.5 مگابایت است.

Desalination Economic Evaluation Program DEEP

Desalination Thermodynamic Optimization Program

این نرم افزار را می توان برای ارزیابی عملکرد و هزینه آب شیرین کنهای نسلهای مختلف استفاده نمود. یک نرم افزار صفحه گسترده آسان که توانایی مقایسه انواع آب شیرین کنهای MED، MSF و RO را فراهم نموده است. این نرم افزار توانایی ارزیابی آب شیرین کن در کنار نیروگاه های مختلف (نیروگاه بخاری، گازی، سیکل ترکیبی و هسته ای) با سوختهای مختلف را دارد. امکان ارزیابی و تحلیل حساسیت پارامترهای مختلف نیز در این نرم افزار فراهم شده است. برای توضیحات بیشتر به راهنمای نرم افزار مراجعه نمایید. در ویرایش جدید این نرم افزار امکان تحلیل اقتصادی و آنالیز جریان نقدینگی را فراهم نموده است که می تواند برای مطالعات امکانسنجی به کار رود. این نرم افزار قابلیت تحلیل چینش توربین های مختلف، استفاده از گرمای کمکی، هزینه انتقال آبو مالیات بر آلودگی (کربن تولیدی) را نیز داراست. Multi-Effect Distillation (MED), Multi-Stage Flash (MSF), Reverse Osmosis (RO) and hybrid options