گاهی نیاز دارید که از یک پنجره یا از صفحه نمایش عکس تهیه کنید، LightScreen یک نرم افزار سبک و کارآمد برای این تهیه عکس از صفحه نمایش است.