چشم‌های شما هنگام کار با کامپیوتر به مدت طولانی بسیار خسته می شوند. این خستگی به علت نورانی بودن صفحه نمایش کامپیوتر است و اگر زیاد باشد می تواند حتی به چشمها آسیب بزند. این نرم افزار بسیار کوچک به شما یادآوری می کند که به چشمانتان استراحت بدهید و حتی می تواند مانیتور را برای مدتی خاموش کند! برای محافظت از چشمها لازم است تقریباً هر 20 دقیقه یکبار به مدت 20 تا 30 ثانیه چشمهایتان را از روی صفحه نمایش بردارید و به جایی دور نگاه کنید و همچنین از سایر روشهای محافظت چشم استفاده نمایید. حتی اگر برای مدتی از پشت کامپیوتر بلند شده و دوری بزنید که بسیار بهتر است.

این نرم افزار را سال 2008 نوشته ام و امیدوارم که مفید باشد. این نرم افزار کوچک نیازی به نصب ندارد و احتمالاً بر روی انواع ویندوز بدون اشکال اجرا خواهد شد. فقط دو آیکون را در پوشه نرم افزار و کنار آن قرار دهید. این نرم افزار به همین صورت در اختیار شما قرار گرفته است و نویسنده هیچ تعهدی در خصوص آن ندارد. البته اگر در اجرای آن اشکالی مشاهده کردید در همین صفحه بنویسید تا در ویرایشهای بعدی آن را تصحیح کنم.