اجازه دهید در فرترن یک ماشین حساب بنویسیم که معادله را نیز از کاربر بگیرد و مقدار آن معادله را محاسبه نماید. برای اینکه بتوانیم معادله را در زمان اجرا از کاربر بگیریم لازم است یک کد واسط به نام تجزیه کننده (Parser) داشته باشیم. معادله مورد نظر را به صورت یک رشته از کاربر دریافت میکنیم، وظیفه تجزیه کننده، پیمایش این رشته و آماده سازی معادله است. یک تجزیه کننده قدرتمند در آدرس زیر در دسترس است.

https://github.com/jacobwilliams/fortran_function_parser

برای استفاده از این تجزیه کننده، لازم است که دو فایل ( function_parser.f90 و error_module.f90 ) را به پروژه فرترن خودتان اضافه نمایید. مثالهایی در فایل tests.f90 در پوشه tests این تجزیه کننده قرار دارد که شما را با نحوه کار با این تجزیه کننده آشنا خواهد کرد.
در اینجا یک برنامه جدید ایجاد میکنیم که یک معادله یک متغیره را از کاربر دریافت کرده و مقدار آن را در نقطه ای که کاربر مشخص میکند محاسبه نماید. این برنامه را با استفاده از مثال اول موجود در فایل tests.f90 ایجاد میکنیم.

خروجی این برنامه فرترن را در شکل زیر مشاهده کنید: