پومودورو (Pomodoro) یک روش ساده برای تمرکز و انجام کارها به خصوص برای دانشجویان است. روش بسیار ساده است و با یک تایمر ساده انجام می‌شود. در این روش شما کاری که میخواهید انجام دهید را انتخاب کنید، تایمر را روی 25 دقیقه تنظیم کرده و شروع به کار می کنید. در این 25 دقیقه نباید کار دیگری انجام دهید یا تمرکز شما بهم بخورد! گوشیتان را نیز کنار بگذارید. اگر 25 دقیقه کار متمرکز انجام دادید، جایزه این 25 دقیقه یک گوجه فرنگی است! یک علامت گوجه فرنگی در دفترچه خود ثبت کنید، 5 دقیقه استراحت کنید و 25 دقیقه بعدی را شروع کنید. بعد از انجام کار و دریافت 4 گوجه فرنگی برای 30 دقیقه استراحت کنید. خود را به چالش بکشید و برای هر 10 گوجه فرنگی در روز جایزه خاص تعیین کنید. چند روز مداوم خود را عادت دهید که با این روش کار کنید. با این روش استرس شما کمتر و تمرکز شما افزایش می یابد. با این روش می توانید روزانه کارهای بیشتری انجام دهید!

  • برنامه ریزی و انتخاب یک کار
  • تمرکز برای 25 دقیقه و انجام کار
  • استراحت برای 5 دقیقه
  • اضافه کردن یک پومودورو (گوجه فرنگی) به جایزه های خودتان
  • اگر ست پومودورو شما چهارتایی شده است 30 دقیقه استراحت کنید
  • مجدد تکرار کنید.

همین الان شروع کنید، همین لحظه تایمر خود را بزنید و لطفاً وقت خود را با جستجو به دنبال ابزارهای خوشگل تلف نکنید. البته کلی اپلیکیشن هم هست که همین کار تایمر را انجام می دهند و ظاهر زیبایی هم دارند!