در مدلسازیهای مهندسی فرایندهای مختلف لازم است که خواص آب و بخار را داشته باشیم، در این پست کتابخانه ای یافته ام که این توابع را در اکسل و متلب در اختیار شما قرار می دهد. کد توابع باز بوده و با اندکی تلاش می توانید آن را برای استفاده در محیطها و زبانهای دیگر ترجمه کنید (لطفا اگر این کار را انجام دادید، نسخه ای هم برای من بفرستید تا آن را در این سایت قرار دهم 🙂 ).
لینک صفحه کتابخانه x-steam متلب MATLAB

کتابخانه محاسبه خواص آب و بخار بر اساس استاندارد (IAPWS IF-97) برای اکسل و متلب
پیاده سازی کامل استاندارد IF-97 که خواص بخار و آب بسیار دقیق را در محدوده 0-1000 بار و 0-2000 درجه سانتیگراد برای استفاده در فرآیند صنعت مهندسی ارائه شده
خواص ترمودینامیکی این کتابخانه عبارتند از:
– درجه حرارت
– فشار
– آنتالپی
– حجم مخصوص
– چگالی
– آنتروپی خاص
– انرژی داخلی خاص
– ظرفیت گرمایی فشار ثابت
– ظرفیت گرمای ویژه حجم ثابت
– سرعت صوت
– ویسکوزیته
– کیفیت بخار

تمام خواص را می توان با ورودی های، P و T معلوم، P و H معلوم، H و S معلوم و برخی با فشار و چگالی معلوم محاسبه کرد. X Steam یک کتابخانه کامل از فرمولهای IF-97 برای استفاده صنعتی در تمام مناطق گستره خواص آب و توابع معکوس است که سرعت محاسبه خوبی دارد.
توابع این کد با معلوم بودن ورودیهای فشار و آنتالپی برای شبیه سازی های دینامیک بهینه سازی شده است.

این هم توضیحات نویسنده کد:

‘***********************************************************************************************************
Water and steam properties according to IAPWS IF-97
By Magnus Holmgren, www.x-eng.com
The steam tables are free and provided as is.
We take no responsibilities for any errors in the code or damage thereby.
You are free to use, modify and distribute the code as long as authorship is properly acknowledged.
Please notify me at magnus@x-eng.com if the code is used in commercial applications
‘***********************************************************************************************************’