نرم‌‌افزار ریاضی Mathematica امکانات بسیار ارزشمندی برای محاسبات سیمبولیک و عددی دارد و می‌تواند محاسبات و مدل‌سازی‌های شما را متحول نماید. پیشنهاد میکنم آن را در سبد نرمافزارهای خودتان داشته باشید. به گفته خالق این نرم‌افزار استفان ولفرام قبل از انجام هر پروژه‌ای خوب است امکانات فراهم شده توسط متمتیکا را ببنید، شاید تصمیم گرفتید که پروژه خودتان را با متمتیکا انجام دهید. برای یادگیری این نرم افزار کتاب آموزشی مقدماتی نوشته شده توسط استفان ولفرام را به شما پیشنهاد می‌کنم. این کتاب در آدرس زیر در دسترس به صورت آنلاین رایگان است.

An Elementary Introduction to the Wolfram Language – Second Edition

مشخصات کتاب

 

  • عنوان کتاب:    “An Elementary Introduction to the Wolfram Language”
  • موضوع کتاب:  آموزش مقدماتی زبان ولفرام و نرم افزار متمتیکا
  • سطح کتاب:    مقدماتی
  • نویسنده:         استفان ولفرام
  • سال چاپ:      April 1, 2017
  • دسترسی:      نسخه آنلاین – رایگان و  نسخه چاپی قابل خرید
  • شماره کتاب:   ISBN-13: 978-1944183059  و  ISBN-10: 1944183051