کدهای محاسباتی فرترن (کتابخانه توابع محاسباتی)

یکی از قدرتهای فرترن وجود کدهای محاسباتی زیادی است که محاسبات را آسان می کند. سایت زیر فهرست گسترده ای از این کدها را گردآوری نموده است. قبل از پیاده سازی الگوریتمهای محاسباتی فرترن این کتابخانه ها را جستجو نمایید.

http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/f_src/f_src.html

معرفی WolframAlpha

wa-logo-stacked1-large_Rابزاری بسیار قدرتمند برای انجام محاسبات ریاضی آنلاین که دیتابیس گسترده ای از دانش را به همراه دارد. مثلاً می توانید بپرسید که پرجمعیت ترین کشور جهان کجاست یا اطلاعاتی را در خصوص کشور خودتان بیابید، کافی است به موتور قدرتمند WolframAlpha بگویید که چه می خواهید!

در پنجره زیر هر چه نیاز دارید را بنویسید، یک معادله ریاضی، یک دستور متمتیکا یا یک سوال و اینتر را بزنید!

حل سیمبولیک معادلات دیفرانسیل به صورت آنلاین

گاهی نیاز داریم که جواب ریاضی معادلات دیفرانسیل را داشته باشیم. در این صورت بایستی سراغ نرم افزارهایی مانند Mathematica یا Maple برویم. این نرم افزارهای امکان حل سیمبولیک معادلات دیفرانسیل را فراهم می کنند.

wolframAlphaRاگر به یک حل فوری نیاز داشته باشید گزینه مناسب انتخاب WolframAlpha است که به صورت آنلاین می تواند بسیاری از انواع مسائل ریاضی را حل کند.

ادامه خواندن “حل سیمبولیک معادلات دیفرانسیل به صورت آنلاین”

حل معادلات دیفرانسیل با فرترن

برنامه هایی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی ODE به کمک زبان فرترن را می توانید در آدرس زیر بیابید:

http://jean-pierre.moreau.pagesperso-orange.fr/f_eqdiff.html

توضیح برخی از روشهای حل معادلات دیفرانسیل معمولی ODE را در آدرس زیر خواهید یافت:

http://oregonstate.edu/instruct/ch590/lessons/lesson14.htm

تخصیص حافظه زمان اجرا در فرترن

در بسیاری مواقع بهتر است زمانی که به حافظه نیاز داریم آن را از سیستم عامل درخواست کنیم و هنگام عدم نیاز حافظه اختصاص داده شده را آزاد کنیم. درخواست تخصیص حافظه در زمان اجرا یکی از امکانات زبان فرترن است. مثال ساده زیر روش تعریف آرایه قابل تخصیص و تخصیص حافظه در زمان اجرا را نشان می دهد.

ادامه خواندن “تخصیص حافظه زمان اجرا در فرترن”