فیلم برداری از صفحه نمایش با FastStone Capture

فیلم برداری از صفحه نمایش با FastStone Capture

نرم افزارهای زیادی برای فیلم برداری از صفحه نمایش وجود دارد، اما یکی از سبکترین و کارآمدترین آنها نرم افزار FastStone Capture است. متأسفانه دسترسی ایران به سایت این نرم افزار بسته شده است و شما می توانید آن را از آدرس زیر دریافت نمایید....