مجله EPRI

مجله EPRI

مجله EPRI مجله موسسه تحقیقات برق است. این مجله شامل گزارشات و دستاوردهای جدید تحقیقات و توسعه برق، اخبار تکنولوژی و صنعت برق است. برای عضویت در این مجله الکترونیکی تارنمای زیر را دنبال کنید. http://eprijournal.com/subscribe همچنین می توانید مجلات را از آرشیو مجله از...
Cheat Sheet

Cheat Sheet

برگ تقلب (Cheat Sheet) اصطلاحی است که به راهنماهای کوچک مخصوصاً در برنامه نویسی گفته می شود. قطع این برگه های راهنما اغلب A4 یا A3 است، گاهی هم به صورت صفحات وب هستند. این برگ گاهی به نام Reference Card یا Quick Reference یا Quick Guide هم نامیده میشود. داشتن این برگ...
آموزشهای آنلاین – یادگیری به سبکی جدید

آموزشهای آنلاین – یادگیری به سبکی جدید

خوب است که کلاسهای درس را پشت کامپیوتر خودتان داشته باشید! خوب است که بتوانید هر وقت که خواستید بیاموزید یا مسائل را دوره کنید. این روزها اینترنت به عنوان یک ابزار آموزشی خوب مطرح شده است. راهی است برای یادگیری و ارتباط موثر، این ابزار دنیا را متحول کرده است. کلاسهای...
مهندسان بایستی مجلات تخصصی بخوانند

مهندسان بایستی مجلات تخصصی بخوانند

لازم است هر متخصصی نسبت به مسائل روز مربوط به تخصص خودش اطلاع داشته باشد. هر مهندسی بایستی مجلات تخصصی را مطالعه نماید تا نسبت اطلاعات خود را به روز نماید. مطالعه این مجلات بسیار الهام بخش است. در این سایت بسیاری از مجلات مهندسی مفید برای مهندسان مکانیک را معرفی خواهم...