رفع مشکل عدم نمایش Thumbnail فایل‌های PDF در ویندوز 7 و 8

ممکن است ویندوز شما نیز فایلهای PDF تان را به صورت thumbnail نمایش ندهد، با توجه به این که نمایش thumbnail در یافتن سریع PDF بسیار موثر است، نرم‌افزار زیر را پیشنهاد می‌کنم:

http://scottiestech.info/download/Adobe_Reader_x64_fixes_v3_001_installer.zip

مرجع

نمایش فایهای کمک نرم افزارها با پسوند hlp در ویندوز 8

هنوز فایل کمک (Help) بسیار از نرم‌افزارها با فرمت hlp است. متأسفانه در ویندوزهای جدید نمی‌توان آنها را مشاهده نمود. برای رفع این مشکل از تارنمای زیر استفاده نمایید.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35449

با دانلود و اجرای این فایل کوچک می توانید در ویندوز 8 هم فایلهای hlp را مشاهده نمایید.

در ویندوز 8 و 8.1 چگونه مستقیماً به دسکتاپ برویم

هنوز محیط کاری بسیاری از ما دسکتاپ ویندوز است و هر بار از صفحه ارتباطی مترو گزینه دسکتاپ را انتخاب می نماییم.

برای این که پس از راه اندازی رایانه مستقیماً به دسکتاپ وارد شویم می توانید از روش زیر استفاده نمایید:

1.Right-click on an empty area of your taskbar, and click on the “Properties” option.

2.Navigation tab.

3.Click the checkbox to the left of “When I sign in or close all apps on a screen, go to the Desktop instead of Start”.

4.Click the “Apply” and “OK”

مرجع:

http://www.wikihow.com/Go-Straight-to-Desktop-when-Windows-8-Starts-Up