Fortran

زبان برنامه‌نویسی فرترن قدیمی‌ترین زبان برنامه‌نویسی دنیا است. پس از نیم قرن توسعه هنوز با تولید سریعترین کدهای اجرایی، سادگی یادگیری و داشتن کتابخانه گسترده محاسباتی بهترین انتخاب برای نوشتن نرم‌افزارهای محاسباتی مهندسی است.

 • null

  آموزش برنامه‌نویسی (بخش اول - الگوریتم)

  در این بخش به صورت قدم به قدم با الگوریتم نویسی به عنوان پایه برنامه نویسی آشنا خواهید شد. ابتدا شبه زبان معرفی خواهید شد. سپس برای درک بهتر الگوریتم نویسی مثالهای فراوانی ارائه خواهد شد. پس از پایان این بخش می توانید آموخته های خود را در هر زبان برنامه نویسی پیاده نموده و عملاً برنامه بنویسید.

   

 • null

  آموزش برنامه‌نویسی (بخش دوم - فرترن)

  در این بخش با ساختار زبان برنامه نویسی فرترن آشنا خواهید شد. تأکید بر فرترن 90 است اما تفاوتهای آن با فرترن 77 نیز ذکر خواهد شد.

 • null

  آموزش برنامه‌نویسی (بخش سوم- مثالهای فرترن)

  یادگیری برنامه نویسی بایستی با تمرین زیاد باشد، در بخش سوم تعداد زیادی تمرین برای شما آماده شده است. پس از آشنایی با الگوریتم نویسی و دستورات زبان فرترن می توانید با استفاده از یکی از کامپایلرهای موجود شروع به برنامه نویسی جدی کنید.

IDE رایگان Code::Blocks برای فرترن
کامپایلر رایگان فرترن gFortran
کامپایلر رایگان فرترن G95
کامپایلر رایگان فرترن G77
ویرایشگر Sublime برای فرترن
ویرایشگر مناسب برای فرترن