یادگیری بهتر ارتعاشات مکانیکی با مودلیکا

ارتعاشات مکانیکی یکی از درسهای رشته مهندسی مکانیک است. با کمک کتابخانه آماده قطعات مکانیکی مودلیکا می توان به راحتی فقط با کشیدن و انداختن (Drag & Drop) قطعات، بسیاری از این ارتعاشات را مدلسازی و ارزیابی نمود. مثالهای آماده موجود در کتابخانه مودلیکا را در آدرس ببینید.

Modelica.Mechanics.Translational.Examples

در این کتابخانه قطعات مختلفی از جمله نیرو، جرم، فنر و دمپر و سایر قطعات لازم وجود دارد که به هر تعداد می توان آنها را به یکدیگر متصل نموده و ارتعاشات سیستم را ارزیابی نمود. همزمان می توان پارامترهای مختلف هر قطعه را مشاهده نمود، برای مثال می توان همزمان جابجایی، سرعت، شتاب و نیروی وارد بر جرم را در نمودار رسم  نمود.

خودتان جرم، فنر و دمپر و یک نقطه ثابت را به یک مدل جدید بکشید و مقادیر پارامترها و همچنین مقادیر اولیه پارامترها را مشخص کرده و نتیجه را ببینید. نتیجه شگفت انگیز است و می تواند شما را در یادگیری و درک بهتر پدیده های ارتعاشی یاری کند.

Modelica.Mechanics.Translational.Examples.Oscillator_diagram_large

مدلسازی سیستم‌های ارتعاشاتی با Modelica

مدلسازی سیستم‌های ارتعاشی با وجود کتابخانه گسترده قطعات آماده زبان مودلیکا کار بسیار ساده است. با وجود ابزار قدرتمندی مانند مودلیکا این مدلسازی تبدیل به انتخاب قطعات از کتابخانه، وصل آنها به یکدیگر و تنظیم پارامترها خواهد. در این نوشته روش مدلسازی یک سیستم ارتعاشاتی شامل دو جرم، دو فنر و دو دمپر (میرانه!) به کمک محیط مدلسازی SystemModeler را توضیح خواهم داد. با اندک تغییری می‌توانید سایر سیستم‌های ارتعاشی را نیز مدلسازی و بررسی نمایید.

کتابخانه اجزاء مکانیکی زبان Modelica شامل اجزاء لازم برای مدلسازی سیستم‌های ارتعاشی است. این کتابخانه را از آدرس زیر باز کنید، اجزا موجود در این کتابخانه را در شکل زیر مشاهده می‌نمایید:

Modelica >> Mechanics >> Translational >> Components

Translational ادامه خواندن “مدلسازی سیستم‌های ارتعاشاتی با Modelica”