برنامه‌نویسی بسیار آسان است (بخش سوم- مثالهای فرترن)

برنامه‌نویسی بسیار آسان است (بخش سوم- مثالهای فرترن)

حال که با الگوریتم نویسی و دستورات زبان فرترن آشنا شده اید، بایستی بسیار تمرین کنید. فقط با تمرین و ممارست زیاد یک برنامه نویس موفق خواهید شد. بخش سوم آموزش برنامه‌نویسی را به زبان مثالهای برنامه نویسی فرترن اختصاص داده‌ایم. در این بخش توان الگوریتم نویسی شما را به...
برنامه‌نویسی بسیار آسان است (بخش دوم- فرترن)

برنامه‌نویسی بسیار آسان است (بخش دوم- فرترن)

بخش دوم آموزش برنامه‌نویسی را به زبان فرترن اختصاص داده‌ایم. فرترن زبانی بسیار قدرتمند (برای انجام محاسبات سنگین ریاضی) با روند یادگیری آسان است. این زبان علیرغم گذشت نیم قرن هنوز مورد استفاده جدی مهندسان است. ابتدا از یک معرفی ساده شروع می کنم و همینطور که با دستور...
برنامه‌نویسی بسیار آسان است (بخش اول – الگوریتم‌نویسی)

برنامه‌نویسی بسیار آسان است (بخش اول – الگوریتم‌نویسی)

بخش اول آموزش برنامه‌نویسی را به الگوریتم‌نویسی اختصاص داده‌ایم، در صورتی که با الگوریتم نویسی آشنایی دارید مستقیماً به بخش دوم بروید. الگوریتم روش حل مسئله به صورت قدم به قدم است. اگر شما بتوانید یک مسئله را به صورت قدم به قدم حل کنید می توانید برنامه نویسی کنید....
آموزش الگوریتم به زبان فارسی

آموزش الگوریتم به زبان فارسی

اولین قدم در یادگیری یک زبان برنامه نویسی نوشتن الگوریتم است. آموزش فارسی الگوریتم از گروه هیلتون از آدرس زیر قابل دانلود است. http://p30download.com/fa/entry/35021 همچنین کتاب مقدمه ای بر تحلیل و طراحی الگوریتم از آدرس همین سایت قابل دانلود است....