کارگاه آموزش EES (سطح مقدماتی)

EES_WorkShop_introکارگاه آموزشی سطح مقدماتی نرم افزار EES که به همت انجمن علمی مکانیک دانشگاه هرمزگان در دو روز در این دانشگاه برگزار گردید.

فایل پرزنت کارگاه آموزش متوسط EES را می توانید از آدرس زیر دانلود نمایید.

 

کارگاه آموزش EES (سطح متوسط)

Intermed_EESRکارگاه آموزشی سطح متوسط EES که به همت انجمن علمی مکانیک دانشگاه هرمزگان در دو روز در این دانشگاه برگزار گردید.

فایل پرزنت کارگاه آموزش متوسط EES را می توانید از آدرس زیر دانلود نمایید.

 

خبرنامه EES

EES_NewsLetterRخبرنامه سال 2016 ایز منتشر شد. خبرنامه های نرم افزار قدرتمند EES که سالیانه یکبار منتشر می گردد، مهمترین رویدادهای ایز در سالی که گذشت را معرفی خواهد کرد. برای دستیابی به این خبرنامه ها تارنمای زیر را ببیند.

EESy Solutions Newsletter

در خبرنامه سال 2016 کتابهایی که به کمک ایز نوشته شده است معرفی گردیده است.

همچنین در این خبرنامه مهمترین امکانات جدید اضافه شده به ایز معرفی شده است.

کارگاه آموزش EES

EES Workshop Rکارگاه آموزشی نرم افزار EES در دو سطح مقدماتی و متوسط برای آشنایی با این نرم افزار در دانشگاه هرمزگان برگزار می گردد.

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره یا دوره های آتی به آدرس انجمن علمی مکانیک دانشگاه هرمزگان یا مراجعه و یا با شماره تلفن مشخص شده در پوستر تماس حاصل فرمایید.

برای دانلود فایل پرزینت ها در دو سطح مقدماتی و متوسط صفحات زیر را ببینید:

 

جدول محاسباتی و رسم نمودار در EES

در این بخش در خصوص نحوه استفاده از محاسبات جدولی یعنی یافتن تغییرات پارامترهای مختلف بر اساس تغییرات یک پارامتر یا چند پارامتر خاص و همچنین نحوه رسم نمودار در ایز صحبت خواهیم کرد.

ادامه خواندن “جدول محاسباتی و رسم نمودار در EES”

خواص ترمودینامیکی در EES

آنچه ایز را با بسیار از نرم افزارهای مشابه متمایز می کند کتابخانه گسترده و بسیار کارآمد ایز برای محاسبه خواص مواد است. این توابع بسیار ساده و کاربر پسند نوشته شده اند. توابع محاسبه بسیاری از خواص ترموفیزیکی بسیاری از مواد از جمله هوای مرطوب، آب و بخار، گازهای ایده‌آل، نمکها و بسیار از مواد دیگر در کتابخانه ایز موجود است. هر چند وقت یکبار خواص مواد دیگری نیز به لیست مواد ایز اضافه می گردد.

http://fchart.com/ees/eeshelp/fluid_property_information.htm

PropPlotیک توانایی جالب دیگر ایز در خواص امکان رسم نمودارهای مختلف خواص مواد مختلف است.

حل معادلات جبری با EES

یکی از قدرتهای ایز توانایی حل همزمان دستگاه معادلات جبری است. یکی دیگر از مزایای ایز ادیتور بسیار توانمند آن است که ورود معادلات را بسیار ساده نموده است. کافی است همانطور که معادلات را روی کاغذ می نویسید، معادلات را در پنجره معادلات ایز وارد نمایید و کلید حل را بزنید تا ایز پاسخها را نمایش دهد. برای مثال دستگاه معادلات زیر را در نظر بگیرید:

x^2+y^3=6
2*x+3/y=2

ایز از روش نیوتن رافسون و دسته بندی معادلات برای حل سریع آنها استفاده می کند که یک روش تکراری (سعی و خطا) است. در روشهای تکراری حدس اولیه بسیار مهم است و هرچه این حدس اولیه به پاسخ نزدیکتر باشد امکان موفقیت روش و سرعت یافتن پاسخ بیشتر خواهد شد. ایز به صورت پیش فرض مقدار اولیه همه متغیرها را یک در نظر می گیرد.

ایز توانایی حل 6000 معادله جبری همزمان را داراست. البته در ویرایش حرفه ای این تعداد به 12000 معادله همزمان خواهد شد و در ویرایش 64 بیت توانایی حل 24000 معادله جبری را به صورت همزمان داراست! این تعداد برای محاسبات مهندسی کافی به نظر می رسد 😀