کارگاه آموزش EES (سطح مقدماتی)

کارگاه آموزش EES (سطح مقدماتی)

کارگاه آموزشی سطح مقدماتی نرم افزار EES که به همت انجمن علمی مکانیک دانشگاه هرمزگان در دو روز در این دانشگاه برگزار گردید. فایل پرزنت کارگاه آموزش متوسط EES را می توانید از آدرس زیر دانلود نمایید. کارگاه آموزش EES - مقدماتی 2.72 MB Download...
کارگاه آموزش EES (سطح متوسط)

کارگاه آموزش EES (سطح متوسط)

کارگاه آموزشی سطح متوسط EES که به همت انجمن علمی مکانیک دانشگاه هرمزگان در دو روز در این دانشگاه برگزار گردید. فایل پرزنت کارگاه آموزش متوسط EES را می توانید از آدرس زیر دانلود نمایید. کارگاه آموزش EES - سطح متوسط 1.77 MB Download...
خبرنامه EES

خبرنامه EES

خبرنامه سال 2016 ایز منتشر شد. خبرنامه های نرم افزار قدرتمند EES که سالیانه یکبار منتشر می گردد، مهمترین رویدادهای ایز در سالی که گذشت را معرفی خواهد کرد. برای دستیابی به این خبرنامه ها تارنمای زیر را ببیند. EESy Solutions Newsletter در خبرنامه سال 2016 کتابهایی که به...
کارگاه آموزش EES

کارگاه آموزش EES

کارگاه آموزشی نرم افزار EES در دو سطح مقدماتی و متوسط برای آشنایی با این نرم افزار در دانشگاه هرمزگان برگزار می گردد. برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره یا دوره های آتی به آدرس انجمن علمی مکانیک دانشگاه هرمزگان یا مراجعه و یا با شماره تلفن مشخص شده در پوستر...
جدول محاسباتی و رسم نمودار در EES

جدول محاسباتی و رسم نمودار در EES

در این بخش در خصوص نحوه استفاده از محاسبات جدولی یعنی یافتن تغییرات پارامترهای مختلف بر اساس تغییرات یک پارامتر یا چند پارامتر خاص و همچنین نحوه رسم نمودار در ایز صحبت خواهیم کرد. در بسیاری از موارد لازم است که دستگاه معادلات برای مقادیر مختلف یک متغیر محاسبه گردد....