برنامه‌نویسی بسیار آسان است (بخش سوم- مثالهای فرترن)

حال که با الگوریتم نویسی و دستورات زبان فرترن آشنا شده اید، بایستی بسیار تمرین کنید. فقط با تمرین و ممارست زیاد یک برنامه نویس موفق خواهید شد. بخش سوم آموزش برنامه‌نویسی را به زبان مثالهای برنامه نویسی فرترن اختصاص داده‌ایم. در این بخش توان الگوریتم نویسی شما را به چالش خواهیم کشید! ابتدا سعی کنید خودتان مسئله را حل کنید، اگر موفق نشدید حل را با دقت مطالعه کنید تا روش را بیاموزید. هر برنامه ای را به روشهای مختلف می توان نوشت و تا زمانی که منطق برنامه شما درست باشد و پاسخهای درستی را بدهد شما برنامه را درست نوشته اید. پس اگر روش حل شما با روش بیان شده تفاوت دارد نگران نشوید و روشهای متفاوت را مطالعه نمایید تا دانش برنامه نویسی شما گسترش یابد.
برنامه های بیان شده به گونه ای نوشته شده است که با کامپایلرهای G77 و G95 سازگار است و کدها با این کامپایلرها ارزیابی شده است. احتمالاً کدها بدون تغییر یا با تغییر بسیار کمی در سایر محیط ها نیز قابل نوشتن و کامپایل است.

ادامه خواندن “برنامه‌نویسی بسیار آسان است (بخش سوم- مثالهای فرترن)”

برنامه‌نویسی بسیار آسان است (بخش دوم- فرترن)

بخش دوم آموزش برنامه‌نویسی را به زبان فرترن اختصاص داده‌ایم. فرترن زبانی بسیار قدرتمند (برای انجام محاسبات سنگین ریاضی) با روند یادگیری آسان است. این زبان علیرغم گذشت نیم قرن هنوز مورد استفاده جدی مهندسان است.
ابتدا از یک معرفی ساده شروع می کنم و همینطور که با دستور زبان فرترن آشنا خواهیم شد برنامه هایی برای درک بهتر برنامه نویسی خواهیم نوشت. پس لطفاً کامپایلر یا IDE خود را آماده کنید تا شروع کنیم.

بسیاری از مطالبی که در این بخش بیان خواهد شد مانند دستوراتی است که در الگوریتم نویسی از آنها استفاده نمودیم. دستوراتی که آنها را به عنوان شبه زبان معرفی کردیم. اگر الگوریتم نویسی را خوب نیاموخته اید پیشنهاد می کنم ابتدا آموزش الگوریتم نویسی را مطالعه نمایید و پس از آن به یادگیری زبان فرترن بپردازید! اجازه دهید شروع کنیم.

ادامه خواندن “برنامه‌نویسی بسیار آسان است (بخش دوم- فرترن)”

برنامه‌نویسی بسیار آسان است (بخش اول – الگوریتم‌نویسی)

بخش اول آموزش برنامه‌نویسی را به الگوریتم‌نویسی اختصاص داده‌ایم، در صورتی که با الگوریتم نویسی آشنایی دارید مستقیماً به بخش دوم بروید.
الگوریتم روش حل مسئله به صورت قدم به قدم است. اگر شما بتوانید یک مسئله را به صورت قدم به قدم حل کنید می توانید برنامه نویسی کنید. برای مثال دستور پخت یک غذا را در نظر بگیرید، این دستور یک الگوریتم است که به آشپز می گوید که چگونه غذا را تهیه کند. اگر شما دستور پخت غذا با جزئیات کامل را داشته باشید می توانید آن غذا را بپزید! البته متأسفانه در اغلب دستورات آشپزی فقط به شرح مختصری از روش پختن غذا اشاره می شود و جزئیات مهم موجود نیست! برنامه نویسی نیز به همین شکل است. اگر شما الگوریتم لازم را داشته باشید می توانید برنامه آن را با هر زبانی که دوست دارید پیاده کنید.
ادامه خواندن “برنامه‌نویسی بسیار آسان است (بخش اول – الگوریتم‌نویسی)”