حل سیمبولیک معادلات دیفرانسیل به صورت آنلاین

گاهی نیاز داریم که جواب ریاضی معادلات دیفرانسیل را داشته باشیم. در این صورت بایستی سراغ نرم افزارهایی مانند Mathematica یا Maple برویم. این نرم افزارهای امکان حل سیمبولیک معادلات دیفرانسیل را فراهم می کنند.

wolframAlphaRاگر به یک حل فوری نیاز داشته باشید گزینه مناسب انتخاب WolframAlpha است که به صورت آنلاین می تواند بسیاری از انواع مسائل ریاضی را حل کند.

ادامه خواندن “حل سیمبولیک معادلات دیفرانسیل به صورت آنلاین”

حل معادلات دیفرانسیل با فرترن

برنامه هایی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی ODE به کمک زبان فرترن را می توانید در آدرس زیر بیابید:

http://jean-pierre.moreau.pagesperso-orange.fr/f_eqdiff.html

توضیح برخی از روشهای حل معادلات دیفرانسیل معمولی ODE را در آدرس زیر خواهید یافت:

http://oregonstate.edu/instruct/ch590/lessons/lesson14.htm