مجلات Power

Power_Magazine_Feb2013_50مجله Power یک مجله رایگان و تخصصی در مورد نیروگاه های تولید برق است. این مجله بحثهای مربوط به نیروگاه های فسیلی، اتمی، انرژیهای تجدیدپذیر و تعمیرات و نگهداری را مطرح میکند. خواندن این مجله را به مهندسان مکانیک دست اندرکار برق پیشنهاد میکنم. در صورت عضویت نسخه الکترونیکی این مجله به صورت رایگان برایتان ایمیل خواهد شد.

برای عضویت به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://ai.omeda.com/pwr/main.do

یا به سایت اصلی مجله Power رفته Subscribe را انتخاب نمایید. سپس از بخش Start your subscription today را انتخاب کنید، فرمها را تکمیل کنید…