رفع مشکل عدم نمایش Thumbnail فایل‌های PDF در ویندوز 7 و 8

ممکن است ویندوز شما نیز فایلهای PDF تان را به صورت thumbnail نمایش ندهد، با توجه به این که نمایش thumbnail در یافتن سریع PDF بسیار موثر است، نرم‌افزار زیر را پیشنهاد می‌کنم:

http://scottiestech.info/download/Adobe_Reader_x64_fixes_v3_001_installer.zip

مرجع

نمایش فایهای کمک نرم افزارها با پسوند hlp در ویندوز 8

هنوز فایل کمک (Help) بسیار از نرم‌افزارها با فرمت hlp است. متأسفانه در ویندوزهای جدید نمی‌توان آنها را مشاهده نمود. برای رفع این مشکل از تارنمای زیر استفاده نمایید.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35449

با دانلود و اجرای این فایل کوچک می توانید در ویندوز 8 هم فایلهای hlp را مشاهده نمایید.