مجله Dimensions

d-v1-i1-16-coverاولین شماره مجله dimensions را میتوانید از تارنمای زیر دانلود کنید. این مجله در بخش تجارت شرکت انسیس تهیه شده است و به صورت رایگان قابل دانلود است. به گفته شرکت انسیس این مجله تجارت را از دید مدیرعامل شرکتهای پیشرو دنیا نشان می دهد. این دیدگاه ها را می توانید الهام بخش شما در تجارتتان باشد.

مجله Dimensions

شماره جدید مجله Advantage شرکت Ansys

Ansys_02_Cover2Sنرم‌افزار Ansys مجموعه ای از قویترین نرم‌افزارهای موجود در زمینه CFD است.  این شرکت دستاوردهای جدید خود را چندبار در سال در مجله Advantage به چاپ می‌رساند. مطالعه مجلات انسیس شما را با مسائل روز دنیا در مورد CFD و کاربردهای آن آشنا خواهد نمود. شماره‌های این مجله به صورت رایگان از آدرس‌های زیر قابل دانلود است.

جدیدترین شماره مجله انسیس

AA-V9-I3-coverشماره‌های قبلی از سال 2007