ویرایش جدید IDE رایگان Code::Blocks برای فرترن، C و ++C

ویرایش جدید IDE رایگان Code::Blocks برای فرترن، C و ++C

داشتن یک IDE برای برنامه‌نویسی نعمت بزرگی است! Integrated Development Environment یک فضای نرم‌افزاری یکپارچه است که همه ابزارهای لازم جهت برنامه‌نویسی، ایرادیابی، لینک کردن و تبدیل به فایل اجرایی را در یک محل گردآوری نموده است. IDE رایگان و کد باز Code::Blocks برای...
آموزش آنلاین ++C

آموزش آنلاین ++C

سایت زبان اصلی زیر آموزش قدم به قدم برنامه نویسی به زبان ++C است. برای یادگیری زبان سی پلاس پلاس با کمک این سایت نیازی به تجربه برنامه نویسی قبلی ندارید، اگر داشته باشید که چه بهتر! فقط همانطور که خود سایت گفته لازم است برای یادگیری بهتر خودتان تمرینات و مثالها را در...
حل ماتریس سه قطری (کد فرترن و سی)

حل ماتریس سه قطری (کد فرترن و سی)

در حل مسائل CFD در سیالات یا انتقال حرارت یک بعدی به الگوریتم حل ماتریس سه قطری (TDMA: Tri Diagonal Matrix Algorithm) نیاز داریم. در مسائل دو بعدی ماتریس پنج قطری و در مسائل سه بعدی به حل ماتریس هفت قطری نیاز داریم. کدهای فرترن حل ماتریس سه قطری و پنج قطری را می...