ویرایش جدید IDE رایگان Code::Blocks برای فرترن، C و ++C

CB_SCRداشتن یک IDE برای برنامه‌نویسی نعمت بزرگی است! Integrated Development Environment یک فضای نرم‌افزاری یکپارچه است که همه ابزارهای لازم جهت برنامه‌نویسی، ایرادیابی، لینک کردن و تبدیل به فایل اجرایی را در یک محل گردآوری نموده است. IDE رایگان و کد باز Code::Blocks برای برنامه‌نویسی به زبان فرترن، C و ++C ایجاد شده است. این IDE کدباز و کاملاً رایگان بوده و برای سیستم عامل‌های Linux, Mac, Windows ارائه شده است. برای استفاده از آن برای برنامه‌نویسی فرترن به ترتیب زیر عمل کنید.

ادامه خواندن “ویرایش جدید IDE رایگان Code::Blocks برای فرترن، C و ++C”

آموزش آنلاین ++C

cppسایت زبان اصلی زیر آموزش قدم به قدم برنامه نویسی به زبان ++C است. برای یادگیری زبان سی پلاس پلاس با کمک این سایت نیازی به تجربه برنامه نویسی قبلی ندارید، اگر داشته باشید که چه بهتر! فقط همانطور که خود سایت گفته لازم است برای یادگیری بهتر خودتان تمرینات و مثالها را در محیط برنامه نویسی تایپ کنید و اجرا کنید. عملاً یادگیری هر زبان برنامه نویسی یعنی تمرین زیاد! آموختن چگونگی ایرادیابی و رفع ایرادات جزئی از یادگیری یک زبان برنامه نویسی است.

http://www.learncpp.com/

حل ماتریس سه قطری (کد فرترن و سی)

tdmaدر حل مسائل CFD در سیالات یا انتقال حرارت یک بعدی به الگوریتم حل ماتریس سه قطری (TDMA: Tri Diagonal Matrix Algorithm) نیاز داریم. در مسائل دو بعدی ماتریس پنج قطری و در مسائل سه بعدی به حل ماتریس هفت قطری نیاز داریم. ادامه خواندن “حل ماتریس سه قطری (کد فرترن و سی)”