ویرایش جدید IDE رایگان Code::Blocks برای فرترن، C و ++C

ویرایش جدید IDE رایگان Code::Blocks برای فرترن، C و ++C

داشتن یک IDE برای برنامه‌نویسی نعمت بزرگی است! Integrated Development Environment یک فضای نرم‌افزاری یکپارچه است که همه ابزارهای لازم جهت برنامه‌نویسی، ایرادیابی، لینک کردن و تبدیل به فایل اجرایی را در یک محل گردآوری نموده است. IDE رایگان و کد باز Code::Blocks برای...
محیط‌های مدرن برنامه‌نویسی فرترن

محیط‌های مدرن برنامه‌نویسی فرترن

فرترن زبانی سریع و قدرتمند است که توسط مهندسان زیادی استفاده می‌گردد. این زبان برای محاسبات سنگین خلق شده است. برای برنامه‌نویسی با این زبان محیطهای تجاری قدرتمندی ارائه شده است. در این نوشته برخی از این محیط‌ها معرفی خواهد شد. همه این محیطها دارای محیط توسعه یکپارچه...
محیط‌های برنامه‌نویسی FORTRAN

محیط‌های برنامه‌نویسی FORTRAN

یک IDE کارآمد، ساده و قدرتمند برای برنامهنویسی فرترن محیط Compaq Visual Fortran بود. قبلاً این محیط را با نام Digital Visaul FORTRAN نیز می‌شناختند. این محیط فرترن 95 و 98 را پشتیبانی می‌کند. ویرایش 6.6 آخرین ویرایش این محیط در سال 2001 توسط شرکت compaq ارائه گردید....