مهندسان بایستی مجلات تخصصی بخوانند

مهندسان بایستی مجلات تخصصی بخوانند

لازم است هر متخصصی نسبت به مسائل روز مربوط به تخصص خودش اطلاع داشته باشد. هر مهندسی بایستی مجلات تخصصی را مطالعه نماید تا نسبت اطلاعات خود را به روز نماید. مطالعه این مجلات بسیار الهام بخش است. در این سایت بسیاری از مجلات مهندسی مفید برای مهندسان مکانیک را معرفی خواهم...
مجله Dimensions

مجله Dimensions

اولین شماره مجله dimensions را میتوانید از تارنمای زیر دانلود کنید. این مجله در بخش تجارت شرکت انسیس تهیه شده است و به صورت رایگان قابل دانلود است. به گفته شرکت انسیس این مجله تجارت را از دید مدیرعامل شرکتهای پیشرو دنیا نشان می دهد. این دیدگاه ها را می توانید الهام...
مجلات Power

مجلات Power

مجله Power یک مجله رایگان و تخصصی در مورد نیروگاه های تولید برق است. این مجله بحثهای مربوط به نیروگاه های فسیلی، اتمی، انرژیهای تجدیدپذیر و تعمیرات و نگهداری را مطرح میکند. خواندن این مجله را به مهندسان مکانیک دست اندرکار برق پیشنهاد میکنم. در صورت عضویت نسخه...