جدول محاسباتی و رسم نمودار در EES

جدول محاسباتی و رسم نمودار در EES

در این بخش در خصوص نحوه استفاده از محاسبات جدولی یعنی یافتن تغییرات پارامترهای مختلف بر اساس تغییرات یک پارامتر یا چند پارامتر خاص و همچنین نحوه رسم نمودار در ایز صحبت خواهیم کرد. در بسیاری از موارد لازم است که دستگاه معادلات برای مقادیر مختلف یک متغیر محاسبه گردد....
رسم نمودارهای دو بعدی و سه بعدی در فرترن

رسم نمودارهای دو بعدی و سه بعدی در فرترن

برای رسم نمودار در فرترن از نرم­افزار gnuplot استفاده خواهیم نمود، آخرین ویرایش این نرم­افزار را می­توان از بخش دانلود در آدرس زیر دریافت نمایید: http://www.gnuplot.info/ نکته: لازم است مسیر نصب gnuFortran به مسیرهای شناخته شده توسط ویندوز در متغیر Path از متغیرهای...