Welcome

دوره رایگان آموزش اصولی EES

با بهبود محتوا و کیفیت ارائه، سعی کرده‌ایم تجربه دلپذیری را برای شما ایجاد کنیم. با یادگیری اصولی نرم‌افزار ایز می‌توانید توانایی حل مسئله خود را افزایش دهید. در این دوره آموزشی با ذکر نکات و مثال‌ها قدم به قدم ایز را بهتر خواهید آموخت.

برای مشاهده دوره کامل در یوتیوب از این لینک و دوره کامل در آپارات از این لینک استفاده نمایید.

آموزش ایجاد GUI در EES

در این آموزش، قدم به قدم با نحوه ایجاد یک رابط گرافیکی کاربر در ایز آشنا خواهیم شد. در انتها هم از رابط گرافیکی ایجاد شده یک فایل اجرایی می‌سازیم. فایل اجرایی را می‌توان بدون نیاز به نرم افزار EES اجرا نمود. حتی می‌توان دسترسی کاربر به برخی از پنجره‌ها را غیرفعال نمود.

دوره آموزش مدلسازی ترمودینامیکی نیروگاه بخار با EES

با به کارگیری عملی مفاهیم بقای جرم، انرژی، انتروپی و اگزرژی در مدلسازی نیروگاه بخار بر این مفاهیم مسلط شوید. از ایز برای مدلسازی سیکل رنکین استفاده کنید و نمودار T-s هر سیکل نیروگاهی را به راحتی با دست یا با نرم‌افزار EES رسم کنید.

پروژه مدلسازی حالت پایدار بویلر نیروگاه بندرعباس

در این پروژه احتراق تعادلی برای پیش‌بینی آلودگی تولیدی، تشعشع گاز، ضریب شکل و مدل همه سطوح انتقال حرارت بویلر و همچنین یانگسترم و گردش مجدد گاز در نظر گرفته شده است. مدل با خطای کمتر از 9٪ در بارهای مختلف با داده‌های اندازه‌گیری شده از بویلر نیروگاه مطابقت دارد.

این مدلسازی با ایز انجام شده است.