درباره ما

توسعه تحقیقات و پژوهش

ارائه راه‌حل‌های مهندسی برای مسائل صنعتی

دانش مدلسازی CFD ، 1D و بهینه‌سازی برای حل مسائل صنعتی

نرم‌افزار

آموزش

مدلسازی

تیم همکار

در حال آماده سازی

پروژه‌های صنعتی

پروژه‌های دانشگاهی

در حال آماده سازی