کتاب الکترونیکی آموزش مودلیکا به زبان فارسی

کتاب الکترونیک آموزش مودلیکا (به زبان فارسی)

اولین کتاب الکترنیکی مودلیکا به زبان فارسی “آموزش مقدماتی مدلسازی سیستم‌های مهندسی Modelicaبا استفاده از زبان ” به صورت آنلاین و کامل در اختیار شماست تا شما را قدم به قدم با این زبان مدلسازی قدرتمند آشنا کند. هدف از انتشار الکترونیکی این کتاب دسترسی آسان برای همگان و ایجاد بستری برای توسعه آسان تر کتاب است. لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادهای خود در گروه واتسپ مودلیکا مرا مورد لطف قرار دهید. اگر توانایی دارید از کتاب مطابق آنچه در پیشگفتار ویرایش الکترونیک بیان شده است پشتیبانی کنید.DOWNLOAD NOW