Select Page

در این مبحث، چند نرم‌افزار که برای ارتباط دهی و بهینه سازی خلق شده اند را معرفی میکنم. بهینه سازی در دنیای امروز یعنی تولید بیشتر با امنیت و کیفیت بالا اما با مواد و هزینه کمتر. این نرم افزارها معروفند به Process Integration and Design Optimization.

پیشرفت امکان شبیه سازی قطعات و سیستم ها امکان بهینه سازی آنها را فراهم نموده است. اغلب بهینه سازی نیاز به تکرار محاسبات دارد که کاری زمانبر و طاقت فرساست که برای رفع این مشکل نرم افزارهایی خلق شده اند. نرم افزارهایی که جدیدترین و قویترین روشهای بهینه سازی در آنها پیاده سازی شده است و امکان ارتباط با نرم‌افزارهای شبیه سازی مختلف را فراهم نموده اند. پس از مشخص کردن هدفهای بهینه سازی و ارتباط، به صورت خودکار نرم افزارهای شبیه سازی را برای یافتن شرایط بهینه هدایت میکنند.

نرم‌افزارهای بهینه سازی امکان ارتباط بین نرم‌افزارهای مختلف، داده کاوی، آنالیز حساسیت، تخمین پارامترها، تحلیل نتایج و بهینه سازی را فراهم می‌کنند.

 

OptiSlang

این ابزار بهینه سازی را کمپانی Ansys خریداری کرده است و با کسانی که با پکیج انسیس و فلوئنت سر و کار دارند، یکی از بهترین گزینه‌هاست.

HEEDS

این ابزار بهینه سازی متعلق به کمپانی Siemens است. یکی از بهترین گزینه ها برای ارتباط و بهینه سازی با نرم افزارهای مجموعه زیمنس است.

iSight

این ابزار بهینه سازی متعلق به کمپانی Dassault است و با مجموعه simulia توزیع می‌شود. کمپانی داسالت صاحب نرم‌افزارهای کتیا، سالید ورکس و آباکوس است.

modeFrontier

Optiy

Optimus

ModelCenter