آموزش نرم‌افزار EES – درس ششم: استفاده از کتابخانه انتقال حرارت و سیالات

در این درس برای آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه آماده ایز از یک مثال استفاده کرده به‌این‌ترتیب که از کتابخانه انتقال حرارت ایز برای محاسبه انتقال حرارت داخل لوله استفاده می‌کنیم. استفاده از سایر توابع و زیربرنامه‌های فراهم‌شده نیز مشابه خواهد بود.

زیربرنامه محاسبه انتقال حرارت داخل لوله در آدرس زیر در دسترس است:

Option (menu) > Function info. > Heat Transfer & Fluid Flow > convection

پس از انتخاب زیربرنامه موردنظر، با فشار کلید اطلاعات (Info) نحوه استفاده از زیربرنامه به شکل زیر نمایش داده خواهد شد.

پس برای محاسبه انتقال حرارت داخل لوله درصورتی‌که دمای دیواره ثابت باشد (مثال اول نمایش داده‌شده در پنجره اطلاعات) می‌توان از روابط زیر استفاده نمود.

$UnitSystem SI K Pa J

T=363 [K]                                “average temperature of fluid in pipe”

P=101300 [Pa]                      “pressure of air in pipe”

m_dot=0.05 [kg/s]                “flow rate”

D=0.15 [m]                              “pipe diameter”

L=500 [m]                                “pipe length”

RelRough=0                          “relative roughness”

call PipeFlow(‘Air’, T, P, m_dot, D, L,RelRough: h_T, h_H, DELTAP, Nusselt_T,  f, Re)

در مثال بالا در بخش ورودی زیربرنامه به ترتیب نام سیال، دما و فشار و دبی جرمی سیال و قطر، طول و زبری نسبی لوله به زیربرنامه داده شده است. زیربرنامه نیز در بخش خروجی به ترتیب ضریب انتقال حرارت حالت دما ثابت (با فرض ثابت بودن دمای دیواره لوله)، ضریب انتقال حرارت شار ثابت (با فرض ثابت بودن شار دیواره لوله)، افت فشار، عدد بی‌بعد ناسلت و ضریب افت فشار و عدد بی‌بعد رینولدز را محاسبه نموده و باز خواهد گرداند. توجه نمایید که جداکننده این دو بخش علامت: است.

با توجه به استفاده از روش تکرار در ایز، می‌توان مجهولات را در ورودی نیز در نظر گرفت، اما این کار احتیاج به دانش و توجه در خصوص روش حل و معادلات به‌کاررفته دارد. با توجه به این معادلات بسیاری از توابع و زیربرنامه‌های ایز قابل‌مشاهده است این کار قابل‌اجراست. برای مشاهده این معادلات کلید View در کنار کلید Info را فشار دهید تا معادلات نوشته‌شده برای هر یک از توابع و زیربرنامه‌های انتخابی را مشاهده نمایید. در نوشتن این توابع و زیربرنامه‌ها از بسیاری از دستورات پیشرفته ایز استفاده‌شده است و مطالعه آنها می‌تواند بسیار آموزنده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *