آموزش نرم‌افزار EES – درس یازدهم: نوشتن توابع در EES

گاهی لازم است که از گزینه‌های شرطی در محاسبات استفاده گردد، یا بخشی از محاسبات به ترتیب انجام گیرد (مانند زبان‌های برنامه‌نویسی)، در این صورت شما می‌توانید در برنامه EES توابع موردنیاز خود را بنویسید.

توابع را در ابتدای برنامه بنویسید.

  • تابع ریاضی زیر را در EES بنویسید و نمودار آن را بین صفر تا یک رسم نمایید.

هرچند با استفاده از تابع از پیش تعریف شده IF(A, B, X, Y, Z) می‌توان در متن برنامه از گزینه‌های شرطی استفاده کرد، اما قصد داریم این کار را با استفاده از تعریف تابع انجام دهیم. تابع f_k_T را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم.

function f_k_T(k_t)
 if k_T<0.35 then
   f_k_T=1.0 -249*k_T
 else
   if k_T<0.75 then
     f_k_T=1.557-1.84*k_T
   else
     f_k_T=0.75
   endif
 endif
end

متغیر داخل پرانتز بعد از نام تابع، متغیر ورودی است که به تابع ارسال می‌گردد. توجه داشته باشید که در توابع دستورات به‌صورت ترتیبی یعنی خط به خط انجام می‌گیرد (مانند زبان‌های برنامه‌نویسی). پس از انجام محاسبات، برای ارسال نتیجه به خارج برنامه، نام تابع را مساوی نتیجه به‌دست‌آمده قرار می‌دهیم.

برای رسم این تابع بایستی یک معادله می‌نویسیم که شامل تابع باشد و آن را رسم می‌کنیم.

y=f_k_T(x)

برای رسم این تابع یک جدول تشکیل بدهید که شامل متغیرهای x و y باشد و به متغیر x عدد بدهید (بین صفر تا یک) و محاسبه جدولی را انجام داده و نمودار y را برحسب x رسم نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *