Blog

ایجاد کتابخانه توابع در ایز

گاهی توابع و زیربرنامه های خوبی را در ایز ایجاد کرده اید و دوست دارید که بتوانید مانند توابع موجود در کتابخانه ایز از آنها […]

راه حل مشکل محاسبه LMTD

بسیاری از مدلسازی و مسائل مهندسی نیاز به محاسبات انتقال حرارت به خصوص معادلات مربوط به مبدل‌های حرارتی دارند. یکی از روشهای محاسبه مبدل‌های حرارتی […]

مقاله تحقیقاتی عالی بنویسید!

تجربه استفاده از موبایل اندروید قدیمی به عنوان یک وبکم USB یا WiFi با کیفیت بالا

اگر یک موبایل اندروید قدیمی که روشن می‌شود، در دسترس دارید، می‌توانید از آن به عنوان یک وبکم خیلی باکیفیت استفاده کنید. وبکمی به مراتب […]

با تلاش کمتر، درک بهتری داشته باشیم و نمره بهتری بگیریم

معرفی Mathematica