Blog

آموزش نرم‌افزار EES – درس سیزدهم: ایجاد کتابخانه (پیشرفته)

در بسیاری از موارد لازم است توابع نوشته‌شده را بارها استفاده نماییم، در این حالت می‌توان این توابع را به‌صورت یک کتابخانه ذخیره نمود و […]

آموزش نرم‌افزار EES – درس دوازدهم: اضافه نمودن کتابخانه به نرم‌افزار (پیشرفته)

برای انجام بسیاری از محاسبات مهندسی تکراری کتابخانه‌هایی از توابع و برنامه‌ها تهیه‌شده است تا از نوشتن مکرر معادلات خودداری گردد. بسیاری از این کتابخانه‌ها […]

آموزش نرم‌افزار EES – درس یازدهم: نوشتن توابع در EES

گاهی لازم است که از گزینه‌های شرطی در محاسبات استفاده گردد، یا بخشی از محاسبات به ترتیب انجام گیرد (مانند زبان‌های برنامه‌نویسی)، در این صورت […]

آموزش نرم‌افزار EES – درس دهم: حل معادلات دینامیک در ایز (پیشرفته)

جدول ایز، امکان انجام محاسبات تکراری را به‌سادگی فراهم می‌نماید. از جدول برای انجام محاسباتی که به مقدار محاسبه‌شده در دور قبلی نیاز دارد نیز […]

آموزش نرم‌افزار EES – درس نهم: دستورات راهنما (Directive)

در EES دستوراتی وجود دارد که نحوه عملکرد نرم‌افزار را طی فرایند حل تعیین می‌کند. این دستورات با علامت $ در ابتدای نامشان مشخص می‌شوند. […]

آموزش نرم‌افزار EES – درس هشتم: رسم چند منحنی با دامنه‌های مختلف در یک نمودار

گاهی لازم است چند نمودار را با هم رسم نمایید. همان‌طور که در مثال قبل گفته شد این کار با استفاده از آیکون Overlay Plot […]