Blog

آموزش نرم‌افزار EES – درس پانزدهم: نکات EES

افزودن تصویر برای افزودن تصویر به برنامه EES لازم است ابتدا عکس را از هر فرمتی به برنامه رابط مانند نرم‌افزار PowerPoint ببرید و سپس […]

آموزش نرم‌افزار EES – درس چهاردهم: نوشتن برنامه‌های بزرگ (پیشرفته)

گاهی لازم است برنامه‌های محاسباتی بزرگی بنویسید، در این صورت توصیه می‌گردد برنامه را به‌صورت بخش‌های مجزا (در فایل‌های مجزا) نوشته و پس از رفع […]

آموزش نرم‌افزار EES – درس سیزدهم: ایجاد کتابخانه (پیشرفته)

در بسیاری از موارد لازم است توابع نوشته‌شده را بارها استفاده نماییم، در این حالت می‌توان این توابع را به‌صورت یک کتابخانه ذخیره نمود و […]

آموزش نرم‌افزار EES – درس دوازدهم: اضافه نمودن کتابخانه به نرم‌افزار (پیشرفته)

برای انجام بسیاری از محاسبات مهندسی تکراری کتابخانه‌هایی از توابع و برنامه‌ها تهیه‌شده است تا از نوشتن مکرر معادلات خودداری گردد. بسیاری از این کتابخانه‌ها […]

آموزش نرم‌افزار EES – درس یازدهم: نوشتن توابع در EES

گاهی لازم است که از گزینه‌های شرطی در محاسبات استفاده گردد، یا بخشی از محاسبات به ترتیب انجام گیرد (مانند زبان‌های برنامه‌نویسی)، در این صورت […]

آموزش نرم‌افزار EES – درس دهم: حل معادلات دینامیک در ایز (پیشرفته)

جدول ایز، امکان انجام محاسبات تکراری را به‌سادگی فراهم می‌نماید. از جدول برای انجام محاسباتی که به مقدار محاسبه‌شده در دور قبلی نیاز دارد نیز […]