آموزش مدلسازی سیستم‌های مهندسی به زبان مودلیکا

نسخه الکترونیکی کتاب “آموزش مدلسازی سیستم‌های مهندسی به زبان مودلیکا” به صورت رایگان در اختیار شماست. در این کتاب، زبان مدلسازی Modelica با استفاده از نرم‌افزار SystemModeler و OpenModelica  معرفی شده است. بخش سوم این کتاب به معرفی ساختار گرامری دستورات زبان مودلیکا اختصاص داده شده است. امیدوارم که این کتاب برایتان مفید باشد. در صورتی که توانایی دارید با روشی که در پیشگفتار کتاب ذکر شده است از کتاب حمایت مالی نمایید.

You must log in and be a buyer of this دانلود to submit a review.