کتابچه آشنایی با نرم‌افزار EES

ویرایش هفتم این کتابچه فارسی کوچک، شامل 15 درس می‌باشد. درس‌های ابتدایی این کتابچه برای شروع کار با ایز تهیه شده است. درس‌های پایانی مباحث پیشرفته ایز را بیان می‌کنند و در پاسخ به سوالات دانشجویان نوشته شده‌اند.

Reviews

You must log in and be a buyer of this دانلود to submit a review.