آموزش مدلسازی سیستم‌های مهندسی به زبان مودلیکا

نسخه الکترونیکی کتاب “آموزش مدلسازی سیستم‌های مهندسی به زبان مودلیکا” به صورت رایگان در اختیار شماست. در این کتاب، زبان مدلسازی Modelica با استفاده از نرم‌افزار SystemModeler و OpenModelica  معرفی شده است. بخش سوم این کتاب به معرفی ساختار گرامری دستورات زبان مودلیکا اختصاص داده شده است. امیدوارم که این کتاب برایتان مفید باشد. در صورتی که توانایی دارید با روشی که در پیشگفتار کتاب ذکر شده است از کتاب حمایت مالی نمایید.

کتابچه آشنایی با نرم‌افزار EES

ویرایش هفتم این کتابچه فارسی کوچک، شامل 15 درس می‌باشد. درس‌های ابتدایی این کتابچه برای شروع کار با ایز تهیه شده است. درس‌های پایانی مباحث پیشرفته ایز را بیان می‌کنند و در پاسخ به سوالات دانشجویان نوشته شده‌اند.